Neden Karşıyız? Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında Düşüncelerimiz

Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

  • Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile getirilmesi düşünülen temel değişiklik aynı ilde birden fazla baronun oluşturulabilmesi durumudur. Kanun teklifi ile 5000’den fazla avukat bulunan illerde asgari 2000 avukatla bir baro kurulabilmesi kanunlaştırılmak istenmiştir. Kuruluş müracaatı için Türkiye Barolar Birliği yetkilendirilmek istenmiştir. Kurulması talep edilen baroda üye sayısının 2000’in altına düşmesi durumunda bu sayının tekrar tamamlanabilmesi için 6 ay süre verileceği düzenlenmiştir. Verilen süre içerisinde eksik giderilmezse kurulan baronun tüzel kişiliğine son verileceği düzenlenmiştir. Tüzel kişiliği sona eren baronun tasfiyesi Türkiye Barolar Birliği denetimine bırakılmıştır. Başlı başına akla, hukuka, hukukun evrensel ilkelerine ve hakkaniyete aykırı olan bu teklif reddedilmelidir.
  • Kanun teklifi ile avukatlara kılık ve kıyafetle ilgili bir zorunluluk getirilemeyeceğinin kanunlaştırılması amaçlanmaktadır. Mevzuat güncel hali ile avukatlara Türkiye Barolar Birliğinin belirlediği resmi kılıkla duruşmalara girmeyi zorunlu tutmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul’a ismi ve mahkemesinin anılmaya layık olmadığı bir hâkim haddi olmayarak meslektaşımızın kıyafetini duruşma tutanağına geçirmiş ve mevzuattaki güncel duruma dayanarak meslektaşımız hakkında disiplin soruşturması düzenlenebilmesi için müzekkere yazmaya yeltenmişti. Avukatların kılık ve kıyafetle ilgili bir zorunluluk getirilemeyeceğinin kanunlaştırılması avukatlığın vakarına uygun olmayacak manzaralarla karşılama ihtimalini de artıracaktır.
  • Mezkûr teklif ile aynı ilde birden fazla baronun oluşturulabilmesi amaçlandığından, adliyelerde avukatlara tahsis edilen baro odalarının hangi baronun üyeleri tarafından kullanılacağı problemi de doğacaktır. Kanun teklifi ile adliyelerde yer alan baro odalarının yerel barolara değil Türkiye Barolar Birliğine tahsis edileceğini ve Türkiye Barolar Birliğinin avukat sayısı gözeterek aynı ilde bulunan birden fazla baroya mezkûr odaları tahsis edeceği teklif edilmiştir. Farklı barodan diye aynı ilde avukatların kullanımına tahsis edilmiş baro odalarının meslektaşlarımız tarafından kullanılamayacak olması söz konusu teklifin ne kadar hakkaniyetten uzak olduğunu bir kez daha ispatlar niteliktedir.
  • Kanun teklifi ile mesleğinin ilk beş yılında olan avukatların baro keseneğinin yarısını ödemeleri kanunlaştırılmak istenmektedir. Hali hazırda ülkemizde bazı baroların uyguladığı bu durumun kanunlaştırılması tabi ki mesleğine yeni başlamış meslektaşlarımızın lehinedir. Fakat sadece bu düzenleme göz önüne alınarak mezkûr teklife sıcak bakılmamalıdır. Barolar, Türkiye Barolar Birliğinin haricinde dayanışma oluşturarak kanunlaştırılmak istenen işbu hususu teamül haline getirebilirler.
  • Kanun teklifi ile önceden Türkiye Barolar Birliği Genel Kuruluna avukat sayısı 100’den fazla olan baroların 100’den sonraki her 300 üye için ayrıca birer delege seçeceği düzenlenmişken, kanun teklifi ile baro genel kurullarınca her 500 üye için birer delege seçilebileceği kanunlaştırılmak istenmektedir. Ayrıca baroların üye sayısı göz önünde bulundurulmadan sahip olduğu genel kurul üye sayısı 2 iken 3’e çıkarılması teklif edilmiştir. Taşra barolarının genel kurulda etkisinin artırılmasının amaçlandığı bu düzenleme avukatların iradelerinin Türkiye Barolar Birliğine yansımasını engelleyecek niteliktedir.
  • Kanaatimizce mezkûr teklifin en kötü niyetli düzenlemesi ise Türkiye Barolar Birliğinin olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına ilişkin usulün değiştirilmesi teklifidir. Önceden en az 10 baronun yönetim kurulunun yazılı talepleri olması durumunda Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurul yaparak toplantı yapabilecekti. Çok yakın zamanda ülkemiz barolarının Türkiye Barolar Birliğini olağanüstü genel kurul yaparak toplanması teklifi olmasına rağmen Türkiye Barolar Birliği Başkanının hukuka uygun talebe rağmen takıntı tavır izahtan varestedir. Kanun teklifi ile artık 10 baro koşulu 25 baroya çıkarılmış ve OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIDA SEÇİM YAPILAMAYACAĞI kanunlaştırılmak istenmiştir.
  • Aynı ilde birden fazla baronun bulunması durumunda adli yardım bürolarının baroların eşit temsili esas alınarak oluşturulacağı teklif edilmiştir.
  • Kanun teklifi ile görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile Türkiye Barolar Birliği delege seçimleri 2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında; Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimlerinin ise 2020 yılı Aralık ayı içerisinde yapılması teklif edilmiştir.
  • Hali hazırda Tüketici Hakem Heyetleri, Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi, Denetimli Serbestlik Koruma Kurulları ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Tazmini Amacıyla Kurulan Zarar Tespit Komisyonlarında üye olarak avukatlar görevlendirilmektedir. Kanun teklifi ile birden fazla baro kurulan illerde yukarıda sayılan heyetlere veya kurullara baroların dönüşümlü olarak üye göndermesi teklif edilmiştir.

Türkiye Barolar Birliğinin güç alanını artıran ve baroları hizipleştirerek böldürmeyi amaçlayan işbu kanun teklifine karşı çıkma sadece avukatların değil, ömrünün başından sonuna kadar en az bir kez yolu adliyeden geçen veyahut geçme ihtimali olan her vatandaşın görevidir. Umarım bu teklif tarihte anılmaz, yeni nesil meslektaşlarımızın bu teklifin varlığından haberdar olmaz.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s