Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

Hayvancılık sektörünün gelişimi için hayati öneme sahip 3099 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı olan “Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” 21 Ekim 2020 tarihli ve 31281 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımıyla birlikte yürürlüğe girmiştir. Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararın amacı; kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, gelirlerin artırılması, üretim ve kalitenin yükseltilmesi, tarımsal faaliyetlerde yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması için modern işletmelerin kurulması ve rehabilitasyonu ile makine, alet ve ekipman alımı yatırımlarının desteklenmesidir.

e-Duruşma

Yakın geçmişte mevzuat değişikliği ile hukuk pratiğine giren e-Duruşma geçtiğimiz hafta pilot mahkemelerin uygulaması ile hayata geçti. e-Duruşma sistemi avukatların bulundukları yerlerden online olarak taraf oldukları hukuk mahkemesi duruşmalarına katılmalarını sağlamak için tasarlanmış olan sistemdir.

Veri Paylaşımı Kurulu Yönetmeliği

08 Ağustos 2020 tarihli ve 31207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Paylaşımı Kurulu Yönetmeliği ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkezi veri tabanında tutulan kayıtlardan yararlanacak birimleri, kurumları, kamu hizmeti sunan tüzel kişilikleri ve adrese dayalı kamu hizmeti sunan kuruluşları tespit etmek, çevrimiçi ve çevrimdışı paylaşımın kapsamı, yöntemi ve güvenliğine ilişkin genel usul ve esasları saptamak ve müdürlük bünyesinde oluşturulan Veri Paylaşımı Kurulunun çalışma usul ve esasları belirlenmiştir.

Failsiz Cinayet Don Harper Mills’in Ronald Opus Paradoksu

Olay gerçekleştiğinde mağdur sıfatını kazanacak Ronald Opus, Upper East Side/Manhattan’da Central Park’a Batı cenahından bakan 12 katlı lüks bir apartmanın 10. katındaki dairesinde ikamet etmektedir. Rutininden sıkılan Mağdur Ronald Opus hayatına son vermek için 10. Kattaki dairesinden boşluğa atlar. Düşüşü sırasında 9. Kattan ateşlenen bir tabanca mermisi kafasına isabet eder. Olay sonrası inceleme yapan adli tabip, mağdurun ölümünün düşüş kaynaklı olmadığına kanaat getirir. Adli tabibe göre mağdurun ölümü havada yani tabanca mermisinin mağdurun kafasına isabet ettiği anda gerçekleşmiştir. Bu olay basit bir intihar mıdır yoksa bir cinayet mi?

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması ve gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” hazırlanmış, 28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış 01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği tensip edilmiştir.

Yargı Reformu Olarak Adlandırılan 7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Hukuk Muhakemelerinde Yapılan Önemli Değişiklikler

Yargı reformu olarak adlandırılan fakat hukuk muhakemelerinde reform etkisi yarattığını düşünmediğimiz 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Eksper Dolandırıcılığı

İkinci el otomobil alım satımında artık ortaya çıkmış yeni bir dolandırıcılık türü var. Karşılaştığımız dosyalarda biz bu dolandırıcılık türüne eksper dolandırıcılığı adını veriyoruz. Eksper dolandırıcılığının genelde karşılaştığımız yöntemi, araç satıcısı tarafından önceden anlaşılmış bir ekspertiz firmasından veya otomobil eksperinden anlaşmaya uygun şekilde gerçeğe aykırı düzenlenmiş bir rapor alınarak alıcının kandırılması şeklidir.

Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Teminat Hesabının Açılması, İşletilmesi, İzlenmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik Bilgi Notu

Vakıf yükseköğretim kurumlarının, faaliyet izinlerinin geçici olarak durdurulması veya kaldırılması halinde öğrencilerinin eğitimlerinin tamamlatılması amacıyla her yıl, öğrenci gelirlerinin toplamından %2 oranında kesilecek kaynağın bir kamu mevduat ya da katılım bankasında açılacak hesaba aktarılması suretiyle işlenmesi, izlenmesi ve denetimi 04 Haziran 2020 tarihli ve 31145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Teminat Hesabının Açılması, İşletilmesi, İzlenmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiştir.

7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Hakkında Bilgi Notu

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlara, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçlerine, görev ve yetkileri ile çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 11 Haziran 2020 tarihinde kabul edilen 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu 18 Haziran 2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

COVID-19 Salgınının Özel Okul Kayıt ve Barınma Sözleşmelerine Etkisi

Çocuklarını 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için özel öğretim kurumlarına kayıt ettiren vatandaşların, okulların tatil edildiği 23 Mart 2020 tarihi ile 19 Haziran 2020 tarihi arası dönem için başta eğitim hizmeti olmak üzere servis, yemek, kırtasiye, kıyafet, etüt, barınma, sosyal etkinlik vb. hizmetler için ödemiş oldukları veya ödemeye devam ettikleri ücretlere ilişkin yaşanan tüketici uyuşmazlıkları çözülememiş vatandaşlarımızın mağduriyetleri doğmuştur. Mezkûr uyuşmazlıklarda somut olayın özellikleriyle birlikte ilgili sözleşme ve mevzuat hükümlerinin değerlendirilerek karar alınmasının uygun olacağı kanaatindeyiz.

Neden Karşıyız? Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında Düşüncelerimiz

Türkiye Barolar Birliğinin güç alanını artıran ve baroları hizipleştirerek böldürmeyi amaçlayan işbu kanun teklifine karşı çıkma sadece avukatların değil, ömrünün başından sonuna kadar en az bir kez yolu adliyeden geçen veyahut geçme ihtimali olan her vatandaşın görevidir. Umarım bu teklif tarihte anılmaz, yeni nesil meslektaşlarımızın bu teklifin varlığından haberdar olmaz.