Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, herhangi bir kamu kuruluşunun eylem, işlem ya da ihmali nedeniyle kişilerin Anayasa’nın ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin ortak koruma alanında olan temel hak ve özgürlükleri ihlal edildiği iddiası ile başvurabildikleri bir hak arama yoludur.

Anayasa Mahkemesi’nin 2017/154 E. ve 2019/18 K. Sayılı Kararı Işığında Avukatlık Ücreti ve Vekâlet Ücreti

Davacı veya davalının davayı vekil aracılığıyla takip etmeleri kendi iradelerine bağlıdır. Bu bağlamda kişilerin kendi iradeleriyle avukatın hukuki yardımından yararlanmak ve davalarını vekil aracılığıyla takip etmek istemeleri halinde bu yardımın karşılığı olan meblağı veya değeri karşılamaları gerekir. Nitekim avukatların hukuksal bilgi ve tecrübelerinden yararlanma, hak arama ve savunmada başvurulacak meşru yol ve vasıtaların başında gelir. Vekalet ücreti savunma hakkının en önemli parçası olan hukuki danışmanlık görevinin, konunun uzmanı hukukçular tarafından yapılmasının doğal bir sonucudur.

Kaotik Bir Kavram Olarak “Monarşi” Nasıl Ortaya Çıktı ve Kimler Neye Göre Egemen Oluyor?

Monarşi Monarşi bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir. Bu hükümdar, Türkçede kral, imparator, şah, padişah, prens, emir, kont, oymak beyi gibi çeşitli adlar alabilir. Bir monarşiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran en önemli özellik, devlet başkanının bu yetkiyi yaşamı boyunca elinde bulundurmasıdır. Cumhuriyetlerde ise devlet başkanı seçimle işbaşına gelir. “Monarşi” sözcüğü dilimize Fransızca Monarchie…

A.B.D. ve Hindistan Anayasalarının Kanunlaştırma Prensipleri Üzerine Bir Karşılaştırma

            Amerika Birleşik Devletleri Anayasası ve Hindistan Anayasasının Tür Bakımından Farklı                                                         Olmasının Nedenleri Amerika Birleşik Devletleri, Britanya İmparatorluğu’na başkaldıran 13 koloniden oluşmuş bir birleşik devlettir. Bağımsızlık Savaşı ardından Bağımsızlık Bildirgesi ile resmen bağımsız olmuştur. Anayasa konusunda ise 7 maddeli, çerçeve anayasa modelini esas alarak günümüze kadar kullanılagelmiş bir anayasa oluşturmuşlardır. Hindistan tıpkı Amerika…