Miras Hukuku Kısa Çalışma Notu

Ölüm olayı üzerine kişiliğin sona ermesi nedeniyle ölen kimsenin özel hukuk kökenli hak, borç, yetki gibi ilişkilerinin kime veya kimlere nasıl geçeceğine dair özel hukuk dalına miras hukuku denir. Özel hukuk kökenli olmayan ilişkiler intikal etmez. Devlet dışındaki diğer tüzel kişiler atanmış mirasçı ve vasiyet alacaklısı olabilir ancak yasal mirasçı olamazlar. Hukukumuzda miras hakkı anayasal güvence altına alınmıştır.

Yurt Dışında Çalışan Sigortalıların Emeklilik Hakları Hakkında Kısa Bilgi

Türkiye ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmış Ülkede Çalışanlar, Bu Çalışma Sürelerini Yurt İçinde Değerlendirebilir. Kişi, Türkiye ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalamış bir ülkede çalışmışsa, yurt dışındaki çalışma sürelerini; dilerse imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamında değerlendirebilir dilerse de bu süreleri borçlanmak suretiyle Türkiye’de geçmiş sigortalılık süresi gibi saydırabilir.

J.R.R. Tolkien’in Ortadünya’sına Genel Devlet Kuramı Eşliğinde Kısa Bir Bakış

GENEL DEVLET KURAMI EŞLİĞİNDE ORTADÜNYA’YA BİR BAKIŞ Fantastik eserler ve ütopyalar insanlık tarihinin başlangıcından itibaren önemli yere sahip metinlerden olmuşlardır. Thomas Moore, Sir Francis Bacon gibi ünlü düşünürler bu türde ilk eserleri verirken acaba işin buralara kadar geleceğini düşünmüşler midir? Filhakika 19. yy’dan itibaren iş çığırından çıkmış, ütopyalardan feyz alan yazar ve düşünürler kurmaca dünyaları…