Veri Paylaşımı Kurulu Yönetmeliği

08 Ağustos 2020 tarihli ve 31207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Paylaşımı Kurulu Yönetmeliği ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkezi veri tabanında tutulan kayıtlardan yararlanacak birimleri, kurumları, kamu hizmeti sunan tüzel kişilikleri ve adrese dayalı kamu hizmeti sunan kuruluşları tespit etmek, çevrimiçi ve çevrimdışı paylaşımın kapsamı, yöntemi ve güvenliğine ilişkin genel usul ve esasları saptamak ve müdürlük bünyesinde oluşturulan Veri Paylaşımı Kurulunun çalışma usul ve esasları belirlenmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Semineri Notları

Türkiye Barolar Birliği ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu iş birliği ile düzenlenen seminer sırasında tuttuğumuz notları düzenleyip Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ile ilgilenen meslektaşlarımızın da yararlanması amacı ile yayınlama zorunluluğu hissettik. Umarım meslektaşlarımızın yararına olur.