Merkezi Takip Sistemi ve Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Alacaklara İlişkin Takip Yapılması Usulü

     7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun ile abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin, UYAP bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi üzerinden başlatılması ve haciz aşamasına kadar yürütülmesi amaçlanmıştır.