Muhtelif Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları

Yakın zamanda incelediğim 88 Yargıtay (Daireler ve Kurullar olmak üzere), 7 Bölge Adliye Mahkemeleri, 1 Anayasa Mahkemesi, 1 Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 1 TBB Disiplin Kurulu, 1 Vergi Mahkemesi, 1 Uyuşmazlık Mahkemesi ve 1 de Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü kararı olmak üzere toplam 101 kararın özetini paylaşıyorum.

İdari Yargılama Hukuku Çalışma Notları

İDARİ YARGILAMA HUKUKU ÇALIŞMA NOTLARI İdarenin denetlenmesinin temelde iki amacı vardır: Hukuksal denetim Yerindelik denetimi Yargı denetimi ile idari işlem ve eylemlerin yalnızca hukuka uygunluğu denetlenir. Oysa yargı dışı denetim yolları ile idari işlem ve eylemlerin hem hukuka uygunluğu hem de yerindeliği denetlenir. YARGI DENETİMİ SİSTEMLERİ Yargı Birliği Sistemi Yargı Ayrılığı Sistemi Kuruluş Yönünden +…