Tabiiyet Hukuku Çalışma Notları

VATANDAŞLIK Bir gerçek kişi ile bir devlet arasındaki hukuki bağ olarak kabul edilmektedir. Kişinin birden fazla devletin vatandaşı olması halinde milli devletlerin kişiyi birbirlerine karşı diplomatik himayesi milletlerarası hukukta kabul görmemektedir. Bu kuralın istisnası; çocuk kaçırma ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlardır. VATANDAŞLIK BAĞININ HUKUKİ NİTELİĞİ Antik Yunan’da hukuki bir bağ ve hukuki bir statüdür. Batı…

Avukatlık Hukuku Çalışma Notları

AVUKATLIK HUKUKU ÇALIŞMA NOTLARI Avukat: Her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların, adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasında, yargı organlarına, kişilere, kurum ve kuruluşlara yardım etmek için, hukuki bilgi ve tecrübelerini, adaletin hizmetine tahsis eden, kamu hizmeti gören serbest meslek mensubu kişidir. Avukatlar mesleki faaliyetlerini baroların denetim ve gözetimi altında…