5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Kapsamında Sivil Vatandaşlara Aylık Bağlanması

5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Kapsamında Sivil Vatandaşlara Aylık Bağlanması

 

Terör eylemleri veya terörle mücadele nedeniyle yaralanan vatandaşlara, bu yaralanmaya bağlı çalışma gücü kayıpları %40’tan düşük olmamak üzere, çalışma gücü kayıp oranlarına göre 9500 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumunca aylık bağlanmaktadır.

 

Hak sahiplerine aylık bağlanırken 5510 sayılı Kanun’un 34. maddesinde hükme bağlanmış olan koşullar ve aylık oranları esas alınmaktadır.

 

Terör olayları ya da terörle mücadele amacıyla ifa edilen görevler sırasında hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine 1. derece, çalışma gücünde oluşan kayıp nedeniyle aylık bağlanmasına hak kazanmakla birlikte aylık bağlanmamış olanların veya aylık almakta iken vefat edenlerin, hak sahiplerine ise çalışma gücü kayıp oranına göre sağlık kurulunca belirlenecek ya da almakta oldukları aylık dereceleri esas alınarak aylık bağlanır.

 

Yaralananların Hak Sahipliği İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

 

 • Terör eylemleri veya terörle mücadele nedeniyle bir sakatlanma olayının meydana gelmiş olması.
 • Yetkili sağlık kuruluşlarınca düzenlenen raporların, SGK Sağlık Kurulunca incelenerek aylık bağlamaya esas derece tespitinin yapılması.
 • Terör eylemleri veya terörle mücadeleden dolayı zararın görüldüğüne ilişkin kararın Zarar Tespit Komisyonlarınca alınması.
 • Terör suçlarından dolayı hüküm giyilmediğinin Cumhuriyet Savcılıklarınca belgelendirilmesi.

 

Ölenlerin Hak Sahipliği İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

 

 • Terör eylemleri veya terörle mücadele sonucu ölüm olayının meydana gelmesi.
 • Terör eylemleri veya terörle mücadeleden dolayı zararın görüldüğüne ilişkin kararın Zarar Tespit Komisyonlarınca alınması.
 • Terör suçlarından dolayı hüküm giyilmediğinin Cumhuriyet Savcılıklarınca belgelendirilmesi.

 

Aylık Bağlanması İçin Gerekli Belgeler

 

 • Talep Dilekçesi.
 • Zarar Tespit Komisyonu Kararı.
 • Terör Suçlarından Hüküm Giyip Giymediklerine İlişkin Cumhuriyet Savcılıklarından Alınacak Yazının Aslı.
 • Sağlık Kurulu Rapor Aslı/Ölüm Raporu Aslı/Otopsi Tutanağı Aslı.
 • Olay Yeri Tespit Tutanağı
 • Vali ya da Yetkili Vali Yardımcısınca Onaylanacak Form.

 

Not: Sosyal Güvenlik Kurumunca ilgililerin durumunun 5233 sayılı Kanun kapsamında incelenebilmesi için öncelikle valiliklerce ölüme veya yaralanmaya esas olayın incelenerek Zara Tespit Komisyonlarınca karara bağlanması gerekmektedir.

 

5233 sayılı Kanunda aylık bağlanmasına esas belgelerin valiliklerce tanzim edileceği hükme bağlandığından aylık talebinde bulunanların dilekçe ile ilgili valiliklere müracaat etmeleri gerekmektedir. Valiliklerce düzenlenecek belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmesi üzerine ilgililerin durumları incelenerek aylık tahsis işlemleri gerçekleştirilir.

 

Aylık Ne Zaman Bağlanır?

 

Çalışma gücü kaybı nedeniyle aylık talebinde bulunanlara, aylık bağlanmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden önce olması durumunda yazılı istek tarihini, rapor tarihi yazılı istek tarihinden sonra olması durumunda rapor tarihini, takip eden ay başından itibaren, ölenlerin hak sahiplerine ise 5510 sayılı Kanunun zamanaşımı hükümleri de dikkate alınarak ölüm tarihini takip eden ay başından itibaren aylık bağlanmaktadır.

 

5233 Sayılı Kanun Kapsamında Tanınan Diğer Haklar

 

 • İstihdam Hakkı: Çalışma gücü kaybına uğrayanların kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi; hayatını kaybedenlerin ise eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi istihdam hakkından faydalanmaktadır. İstihdam hakkı kapsamındaki müracaatlar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine yapılmaktadır.

 

 • Tazminat: Gerek terör eylemleri gerekse terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle oluşan yaralanma, çalışma gücü kaybına uğrama ve hayatın kaybedilmesi hallerinde ilgili valiliklerce 7.000 gösterge rakamının, memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan tutar esas alınarak tazminat ödenmektedir.

 

Not: 5233 sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylıklar;

 • Dul eşin evlenmesi ya da diğer sigortalılık hallerinden dolayı aylığa hak kazanması,
 • Kız-erkek ayrımı olmaksızın çocukların 5510 sayılı Kanun ya da yabancı ülke mevzuatı kapsamında göreve görmesi,
 • Kız çocukların evlenmesi,
 • 18 yaşını doldurmuş erkek çocukların öğrencilik vasıflarını kaybetmesi,
 • Maluliyetleri nedeniyle aylık bağlanan erkek ve kız çocukların maluliyetinin ortadan kalkması,
 • Ana ve babaya aylık bağlanmasında sadece 65 yaş altında olmaları halinde artan hissenin bulunup bulunmadığına bakılmakta 5510 sayılı Kanunun 34. maddesinde belirtilen şartların aranmaması,
 • Terör suçlarından hüküm giyilmesi,

hallerinde kesilmekte ya da tadil edilmektedir.

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s